top of page
  • Npint

הודעה: הפוסט למידה במוח דורשת חזרות בהקשרים שונים - עבר רוויזייה משמעותית - מומלץ לחזור ולקרוא

בעקבות מפגש עם קבוצת רכזי שילוב והכלה הפוסט אודות למידה בהקשרים שונים עודכן, נוספו לו דוגמאות שונות והסברים מעמיקים. מומלץ לחזור ולקרוא.


18 צפיות0 תגובות

Kommentare


bottom of page