ניירופדגוגיה ישראלית

חקר המוח עוסק בתחומים רבים המשיקים לשאלות פדגוגיות בסיסיות, אך מפתיע לגלות שעד כה לא נעשה שימוש שיטתי בממצאיו הרלוונטיים 

בחשיבה ובמעשה החינוכיים, והפער בין התחומים – חקר המוח וחינוך – נותר עמוק ולא מגושר

נירופדגוגיה ישראלית יישומית מתבססת על שתיים:  על מתודה פילוסופית של שיח אתי א-סימטרי שפיתחנו לצורך שיח בין שדות, ועל המורה והגננת בשטח כאיש/ת המפתח בשיח הנירופדגוגי: ממציא/ה, מפתח/ת, מיישמת, וחוקר/ת מתודות נירופדגוגיות.

          ,    נירופדגוגיה ישראלית,   פדגוגיה עצמית,  חקר מוח יישומי,    התמכרות,    ניירוטריט 

 ד"ר אהוד נורי             ד"ר יעל עדיני 

 

 

כל הזכויות שמורות ©