ניירופדגוגיה ישראלית

חקר המוח עוסק בתחומים רבים המשיקים לשאלות פדגוגיות בסיסיות, אך מפתיע לגלות שעד כה לא נעשה שימוש שיטתי בממצאים מחקר המוח בחשיבה ובמעשה החינוכיים.  למרות נסיונות חוזרים ונשנים במהלך העשורים האחרונים הפער בין התחומים – חקר המוח וחינוך – נותר עמוק ולא מגושר,  נטול יישום מעשי בשטח.

        בנסיון לגשר על הפער, עמלנו בעשור האחרון על פיתוח ובחינה של מתודה לחיבור יישומי-מעשי בין השדות.

        נוירו-פדגוגיה ישראלית יישומית מתבססת על שלושה עיקרים:  על מתודה פילוסופית של שיח אתי א-סימטרי שפיתחנו לצורך שיח בין שדות

       ידע, על "שפה חדשה", עשירה במטאפורות מפתח שמאפשרות הנגשת מנגנוני המוח הבסיסיים  לעולמו של כל אדם שחי בעולמנו המודרני,  ועל           המורה והגננת בשטח כאיש/ת המפתח בשיח הנירופדגוגי: ממציא/ה, מפתח/ת, מיישמת, וחוקר/ת מתודות נירופדגוגיות.

​​

 

 

          ,    נירופדגוגיה ישראלית,   פדגוגיה עצמית,  חקר מוח יישומי,    התמכרות,    ניירוטריט 

 ד"ר אהוד נורי             ד"ר יעל עדיני 

 

 

כל הזכויות שמורות ©