team photo.JPG

ניירופדגוגיה ישראלית

נירופדגוגיה היא תחום דעת חדש ששואף ליצירת פדגוגיה שמתחשבת בתכונות המוח,  תוך דו-שיח והכרות הדדית.

ניירוטריט

reward pathway.JPG

נייירוטריט היא גישת התערבות  מעצימה ומתפתחת. מיועדת  לטיפול והרחבת ארגז הכלים של אנשים שמתמודדים עם התמכרויות ותוצאותיהן.  מיועדת למטופלים ולמתמודדים בהתמכרויות וגם בתחלואה כפולה, למטפלים שלהם, ולבני המשפחה.