top of page
team photo.JPG

נוירופדגוגיה ישראלית

נוירופדגוגיה היא תחום דעת חדש ששואף ליצירת פדגוגיה שמתחשבת בתכונות המוח,  תוך דו-שיח והכרות הדדית.

ניירוטריט

reward pathway.JPG

נייירוטריט היא גישת התערבות  מעצימה ומתפתחת. מיועדת  לטיפול והרחבת ארגז הכלים של אנשים שמתמודדים עם התמכרויות ותוצאותיהן.  מיועדת למטופלים ולמתמודדים בהתמכרויות וגם בתחלואה כפולה, למטפלים שלהם, ולבני המשפחה.

bottom of page