• Npint

מיהו נוירופדגוג?

עודכן ב: לפני שעה

נוירופדגוג הוא פדגוג המשתמש בידע מהנוירו - כדי לטייב את הפדגוגיה שלו.

כל אדם מכל רקע יכול להיות נוירופדגוג, ולהשתמש בידע שלו לצורך התבוננות עצמית ופדגוגיה עצמית.


מה צריך להיות הסילבוס בקורס כללי לנוירופדגוגיה?

לשיטתנו, סילבוס הבסיס צריך לכלול ידע חזק/מעצים, ורעיונות גדולים (Young 2013).

במסגרת זאת צריך הסילבוס לכלול ידע המאפשר מתן מענה לשאלותיו ושאלות תלמידיו הנוגעות לפדגוגיה.

ברוב המקרים ניתן לחלק שאלות אלה לקבוצות על פי המנגנונים המוחיים אליהם הן מתייחסות, והקשרם ללמידה: זיכרון, מוטיבציה (מערכת הרוורד), השפעה ריגשית, השפעת המתח, אינטרקציות חברתיות וקשב.

היחס והמינונים בהתיחסות למנגנונים השונים - גמיש.


מה צריכה להיות שיטת ההוראה בקורס לנוירופדגוגיה:

  • העצמת המורה כמורה וכאדם. שימוש בידע ובנסיון שלו כאדם וכפדגוג.

  • שיטה המשתמשת בידע הנוירופדגוגי, כדי לטייב את ההוראה בקורס עצמו.

  • שימוש בחוקי הב - ולימוד אינטגרטיבי של מערכות המוח השונות במקביל לדוגמאות מתחום החינוך המדגימות את האופן בו הן מתבטאות במערכות המוח השונות.

  • שימוש ופיתוח משותף של "שפה חדשה" בינתחומית, עשירה במטאפורות מושגיות והדגמות מנגישות.

  • יצירת שיח אתי ממשי היוצא משאלות המורה ונבחן על ידיו באופן שוטף ועצמאי בחיים הממשיים.

  • אנחנו מלמדים את הקורס בקו- איש חינוך וחוקרת מוח ביחד באותו שעור.

בסיום הקורס צריך הלומד בו לפתח יכולת התבוננות חשיבה וניתוח מנגנוניים. החשיבה המנגנונית צריכה לספק לו כלים לחשוב את חייו והתנסויותיו, ולחזור להיות אדם הבוחן וחוקר את עולמו, מתכנן דרכיו, בונה פרקטיקות הוראה ומשנה אותן על פי הצרכים המשתנים. שחקן משמעות בעולמנו.


מתוך הספר נוירופדגוגיה יישומית/מעשית/משמעותית/ - כל מורה יכול (שם זמני)

נוירופדגוגיה יישומית - ידע חזק ורעיונות גדולים (שם אלטרנטיבי).

ד"ר אהוד נורי, ד"ר יעל עדיני, וורד עמית (M.A.), בשיתוף עם מרכז פסג"ה פ"ת.


ידע חזק/מעצים: בספרות המקצועית Powerful Knowledge

רעיונות גדולים: בספרות המקצועית Big ideas

" נוירופדגוג הוא אדם המשתמש בנוירו- במסגרת הפדגוגיה שלו.

לשיטתנו, כל מורה.גננת.אדם יכולים, כל שאלה משמעותית.

לשיטתנו בסילבוס נוירופדגוגי צריך לתת את הדעת על היחס בין הוראת תוכן מהנוירו-, דוגמאות פדגוגיות, מחקרים עצמיים (self study) כולל ניתוח מנגנוני (מטהקוגניטיבי), והצגתם לכיתה, ניתוח פרקטיקות של משתתפי הקורס, תיכנון פרקטיקות חדשות או שיפור מוכרות, בהתאם למה שנלמד בכיתה, ומחקרי פעולה (או חקר הפרקטיקה). בהתאמה לחוקי Hebb ("פועלים יחד נקשרים יחד), אנחנו לא מפרידים בין מידע מהנוירו- למידע מהפדגוגיה. אצלנו אין קורס נפרד לידע על הסינפסה, קורס לסגנונות למידה, וקורס/סדנה לדיון, חקר, והתנסות עצמית… ( fire apart wire apart). השיח הוא "שיח ממשי", כלומר, הידע נלמד וניבחן ביישומו ובתועלתו המוכחת, על ידי כל לומד. " (נורי-עדיני-עמית 2020).י
33 צפיות0תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

מה הקשר בין נירוטריט ונירופדגוגיה?

ניירופדגוגיה וניירוטריט משתמשים שניהם בידע מחקר המוח כדי להוביל ללמידה, שינוי, והתפתחות המוח בכיוון שאנחנו רוצים. בניירופדגוגיה משתמשים המורים כדי למצוא שיטות ודרכים להוראה יעילה יותר שמתחשבות בתכונות

מה מקור השם נירוטריט?

בניירוטריט אנחנו עונים לשאלות המטופלים במנות קטנות וחוויתיות (treat). השם בא גם להזכיר לחוקרי המוח שביננו לא להפליג בהסברים ארוכים ולמדניים שגורמים הנאה לנו בלבד אלא לתת מידע שתואם "נטו נטו" את רצון

          ,    נירופדגוגיה ישראלית,   פדגוגיה עצמית,  חקר מוח יישומי,    התמכרות,    ניירוטריט 

 ד"ר אהוד נורי             ד"ר יעל עדיני 

 

 

כל הזכויות שמורות ©